CNPDespre CNPPrezentarea generalăPrezentarea generală

Prezentarea generală

Consiliul Naţional pentru Participare (CNP) este creat la iniţiativa Guvernului Republicii Moldova în calitate de organ consultativ şi activează în baza Hotărârii de Guvern Nr. 11 din 19.01.2010.

Din componenţa CNP fac parte 30 de reprezentanţi ai societăţii civile. Durata mandatului este de doi ani. Consiliul Naţional pentru Participare are menirea să faciliteze participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică.

Misiunea CNP este de a contribui la adoptarea deciziilor de politici publice care să răspundă intereselor societăţii.

Consiliul are ca scop dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autorităţile publice, societatea civilă şi sectorul privat în vederea consolidării democraţiei participative în Republica Moldova, prin facilitarea comunicării şi participării părţilor interesate în identificarea şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare a ţării la toate etapele şi crearea cadrului şi capacităţilor instituţionale de asigurare a implicării plenare a părţilor interesate în procesul de luare a deciziilor.

Direcţii strategice de activitate:
I. Oferirea de expertiză în elaborarea politicilor publice, monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor publice
II.Facilitarea implicării societăţii civile şi sectorului privat în procesul de elaborare a deciziilor publice

Grupurile de lucru în cadrul CNP 2017-2018: 
1. Justiţie şi drepturile omului
2. Economie, finanțe și mediu antreprenorial
3. Securitate și politica externă
4. Social, sănătate și educație
5. Mediu și dezvoltare durabilă

referinta la componenta nominala - http://lex.justice.md/md/333477/

Pentru realizarea activităţilor CNP în perioada mandatului 2012-2014 au fost create 5 grupuri de lucru. Fiecare grup are un coordonator şi un asistent. Coordonatorul este un membru al grupului de lucru respectiv, ales de membrii grupului de lucru cu majoritatea simplă a voturilor.

Grupurile de lucru în cadrul CNP 2012-2014:
1. Justiţie şi drepturile omului
2. Economie, finanțe și mediu antreprenorial
3. Securitate și politica externă
4. Social, sănătate și educație
5. Mediu și dezvoltare durabilă

De asemenea, în cadrul CNP a fost creat grupul tematic Guvern Deschis / E-Guvernare

Biroul Permanent poate crea grupuri de lucru ad-hoc, la propunerea a cel puţin doi membri ai CNP, pentru promovarea iniţiativelor ad-hoc, pentru perioada necesară iniţiativei respective.

Reprezentanţii Consiliului Naţional pentru Participare sunt membri în peste 33 grupuri consultative create de structurile de stat.

Hotarare de Guvern Strategia CNPMembrii CNP 2012-2014