Consultări publice

Consultări publice

MAI inițiază, pînă la 03.09.2012, procedura de ajustare a legislației cu normele Legii privind integrarea străinilo...

Ministerul Afacerilor Interne, în contextul executării prevederilor art. 39 din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, anunţă iniţierea elaborării proiectului hotărîrii Guvernului „Cu…

20.08.2012

MAI consultă, începînd cu 20.08, HG privind acordarea deplinelor puteri pu semnarea Acordului cu Fed. Rusă privind...

Ministerul Afacerilor Interne anunță, începînd cu 20.08.2012, inițierea consultării publice a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Dorin RECEAN, ministru al afacerilor interne pentru semnarea Acordului…

20.08.2012

MJ consultă, pînă la 17.08, pr. HG priv. salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget

Ministerul Justiţiei supune consultării publice proiectul HG privind completarea Anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1108 din 25 septembrie 2006 “Privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget”…

13.08.2012

MAI consultă, pînă la 07.09, pr. HG privind Comisia interministerială pu evaluarea riscurilor de securitate a misiu...

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea consultării publice a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la instituirea Comisiei şi aprobarea Regulamentului Comisiei interministeriale pentru evaluarea riscurilor de securitate a misiunilor diplomatice acreditate…

13.08.2012

MAI consultă, pînă la 07.09, abrogarea unor prevederi din HG Cu privire la asigurarea cu echipament a militarilor F...

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea consultării publice a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la abrogarea alineatului doi din pct. 1 al Hotărîrii Guvernului nr. 104 din 6 februarie 2008”. Recomandările…

13.08.2012

CCCEC consultă, începînd cu 03.08, modificări la Codul Penal și Codul de Procedură Penală

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al RM supune consultării publice proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codului Penal și Codului de Procedură Penală). Recomandările…

06.08.2012

MAI consultă, pînă la 23.08, Regulamentul Centrului de cazare

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea consultării publice a proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de cazare”. Recomandările pe marginea proiectului, pot fi expediate până la data de 23.08.2012, în…

06.08.2012

MAI consultă, pînă la 23.08, modificările la Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de către MAI

Ministerul Afacerilor Interne anunță inițierea consultării publice a proiectului hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Nomenclatorului serviciilor prestate contra plată de către subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi tarifele la acestea, aprobat prin…

06.08.2012

MJ consultă, pînă la 10.08, pr. HG priv. optimizarea structurii şi activităţii Ministerului Justiţiei şi instituţii...

Ministerul Justiţiei supune consultării publice proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la optimizarea structurii şi activităţii Ministerului Justiţiei şi instituţiilor din subordine. În ataşament rugăm să găsiţi proiectul de lege şi nota informativă. Recomandările…

02.08.2012

MJ consultă, pînă la 10.08, pr. HG priv. cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

Ministerul Justiţiei supune consultării publice proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. În ataşament rugăm să găsiţi proiectul de lege şi nota informativă. Recomandările Dvs. pot fi expediate la…

02.08.2012

DIP al MJ inițiază procesul de ajustare a cadrului legislativ-normativ existent, la prevederile Legii privind activ...

Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţă iniţierea procesului de ajustare a cadrului legislativ-normativ existent, la prevederile…

02.08.2012

MAI consultă, începînd cu 27.07.12, pr. privind Centrul Virtual Naţional SECI

Centrul Virtual Naţional SECI/GUAM al Ministerului Afacerilor Interne iniţiază, începînd cu 27 iulie 2012, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului "Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în HG nr.…

02.08.2012