Consultări publice

Consultări publice

MJ consultă, pînă la 01.08, modificări la Legea privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antren...

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, pînă la 01.08, proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 264-XVI din 11 decembrie 2008 privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul…

15.07.2013

CNA consultă Strategia naţională de prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

Centrul Național Anticorupție iniţiază consultarea publică a proiectul legii privind aprobarea strategiei naţionale de prevenire şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017 şi planului de acţiuni. Propunerile, sugestiile şi…

27.06.2013

MAI consultă, pînă la 01.07, pr. Programului de colaborare al statelor – membre CSI trafic de fiinţe umane

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începând cu 20 iunie 2013, consultarea publică a proiectul Decretului privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Programului de colaborare al statelor – membre ale Comunităţii Statelor Independente în…

27.06.2013

CSM consultă, pînă la 01.07, pr. Regulamentului-model de ordine internă al judecătoriilor și CA

Consiliul Superior al Magistraturii supune consultărilor publice, începînd cu 25.06.2013 proiectul Regulamentului-model de ordine internă al judecătoriilor şi curţilor de apel. Propuneri de modificare şi completare urmează a fi prezentate pînă…

27.06.2013

CSM consultă, pînă la 25.06, Reg. privind Regulile de conduită a justițiabililor în instanța judecătorească...

Consiliul Superior al Magistraturii supune consultărilor publice, începînd cu 14.06.2013 proiectul Regulamentului privind Reguli de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească. Propuneri de modificare şi completare ce…

14.06.2013

MAI consultă, pînă la 19.06, pr Legii cu privire la reorganizarea Trupelor de Carabinieri

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începând cu 05 iunie 2013, consultarea publică a proiectul Legii cu privire la reorganizarea Trupelor de Carabinieri. Propunerile, sugestiile şi opiniile interesate privind proiectul menţionat, pot…

14.06.2013

MAI consultă, pînă la 19.06, pr Legii privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul evenime...

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începând cu 05 iunie 2013, consultarea publică a proiectul Legii privind modul de asigurare şi restabilire a ordinii publice în cadrul evenimentelor publice. Propunerile, sugestiile şi opiniile…

14.06.2013

MAI consultă, pînă la 15.05, pr. Codului de etică şi deontologie al poliţistului

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începând cu 26 aprilie 2013, consultarea publică a proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului”. Propunerile, sugestiile şi opiniile interesate…

08.05.2013

MJ consultă, pînă la 22.05, amendamentele la Legea privind executorii judecătorești

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, pînă la 22.05, proiectul Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești (elaborat în vederea executării acțiunii 2, domeniul…

08.05.2013

MJ consultă, pînă la 15.05, pr. Legii cu privire la avocatul poporului

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, pînă la 26.05, proiectul Legii cu privire la avocatul poporului. Propunerile şi sugestiile urmează a fi transmis în scris, pe adresa Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: str. 31…

08.05.2013

MJ consultă, pînă la 26.04, modificări la Legea privind deetalizarea publicațiilor periodice

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, pînă la 26.04, proiectul Legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (elaborat în scopul executării prevederilor art. 17 al Legii nr. 221 din…

11.04.2013

MAI consultă, pînă la 15.02, modificări la HG privind organizarea şi funcţionarea MAI

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începând cu 22 februarie 2013, consultarea publică a proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27 noiembrie 2009”. Propunerile,…

25.02.2013