Consultări publice

Consultări publice

MAI consultă, pînă la 19.02, modificări la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale...

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începînd cu 01 februarie 2013, consultarea publică a proiectului hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea  şi completarea unor hotărîri de Guvern” (elaborat de către Ministerul Afacerilor Interne…

11.02.2013

Cancelaria de Stat consultă, pînă pe 30 ianuarie, pr HG „Cu privire la secretarul de stat”.

Cancelaria de Stat iniţiază, pînă pe 30 ianuarie, consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la secretarul de stat”. Recomandările pe marginea proiectului în cauză pot fi expediate…

28.01.2013

MAI consultă, pînă la 12.02, modificări la HG privind modul de calculare a vechimii în muncă

Ministerul Afacerilor Interne supune consultării publice, pînă la 12.02, proiectul Hotărîrea Guvernului nr. 78 din 21 februarie 1994 cu privire la modul de calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată…

28.01.2013

MJ consultă, pînă la 12.02, modificări privind atacarea în contencios a deciziilor CNVM și CCA

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, pînă la 12.02, proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative . Propunerile şi sugestiile urmează a fi transmis în scris, pe adresa Ministerului Justiţiei al…

28.01.2013

MJ consultă pr. HG privind alocarea mijloacelor financiare

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, pînă la 25.01, proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”. Propunerile şi sugestiile urmează a fi transmis în scris, pe adresa Ministerului Justiţiei al Republicii…

28.01.2013

MJ consultă modificări la cadrul legal în domeniul contracarării activităţii extremiste

Ministerul Justiţiei supune consultării publice proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în domeniul contracarării activităţii extremiste). Propunerile şi sugestiile urmează a fi transmis în scris, pe adresa Ministerului…

28.01.2013

CpDOM consultă, pînă la 25.01, studiul Analiza cadrului normativ privind funcționarea instituțiilor responsabile de...

Centrul pentru Drepturile Omului propune pentru dezbateri publice ”Analiza cadrului normativ privind funcționarea instituțiilor responsabile de privarea de libertate în partea ce ține de prevenirea și combaterea torturii și a…

16.01.2013

MJ consultă, pînă la 25.01, proiectul Legii cu privire la mediere

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, pînă la 25.01, proiectul Legii cu privire la mediere. Propunerile şi sugestiile urmează a fi transmis în scris, pe adresa Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova: str. 31 August 1989,…

16.01.2013

MAI consultă, începînd cu 15.01, retragerea din P a unui proiect de lege

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începând cu 15 ianuarie 2013, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la  retragerea din Parlament a unui proiect de lege” (revizuirea noțiunii de ”organe ale afacerilor interne”…

16.01.2013

MJ consultă, pînă la 24.01.13, modificări la Legea cu privire la petiţionare

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, pînă la 24.01, proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare. Propunerile şi sugestiile urmează a fi transmis în scris, pe adresa…

14.01.2013

MAI consultă, începînd cu 09.01.13, modificări în domeniul protecţiei martorilor şi a altor participanţi la procesu...

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începând cu 09 ianuarie 2013, consultarea publică a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (ce vizează domeniul protecţiei martorilor şi a altor participanţi la…

14.01.2013

MJ inițiază, începînd cu 2.01.2013, modificarea cadrului normativ din domeniul executării hotărârilor judecătoreşti...

În vederea identificării problemelor existente în sistemul actual de executare a hotărîrilor judecătoreşti, precum şi eficientizării procesului de creaţie legislativă, solicităm respectuos implicarea activă a tuturor subiecţilor interesaţi în procesul…

09.01.2013