Consultări publice

Consultări publice

MJ consultă, pînă la 05.12, pr. Legii privind testarea integrităţii profesionale

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, începînd cu 26.11, proiectul Legii privind testarea integrităţii profesionale. Recomandările Dvs. pot fi expediate la adresa de email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Persoana de contact: Lilia Ioniţă, consultant principal, Direcţia elaborarea actelor normative, tel.…

26.11.2012

MJ consultă, pînă la 05.12, pr. Legii ce vizează măsuri anticorupţie, prevăzute de SRSJ

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, începînd cu 26.11, proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (măsuri anticorupţie prevăzute de SRSJ). Recomandările Dvs. pot fi expediate la adresa de email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Persoana de…

26.11.2012

MJ consultă, începînd cu 23.11, Regulamentul Consiliului anti-discriminare si modificările la actele legislative...

Ministerul Justiţiei supune consultării publice proiectul Regulamentului Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității precum și Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Recomandările Dvs. pot fi expediate…

23.11.2012

MJ consultă, pînă la 5.12, pr. Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor

Ministerul Justiţiei supune consultării publice, pînă la 5 decembrie, proiectul Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor. Recomandările Dvs. pot fi expediate la adresa de email  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza . Persoana de contact: Lilia Ioniţă,…

21.11.2012

BRI consultă, începînd cu 6.11, Programul de stat pu asigurarea condiţiilor necesare pentru studierea şi aplicarea...

Biroul Relații Interetnice al RM supune consultării publice proiectul Programului de stat pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru studierea şi aplicarea limbii oficiale a Republicii Moldova de către cetăţenii alolingvi, inclusiv…

20.11.2012

CNA consultă, pînă la 03.12, modificarea articolului 269 CPP

Centrul Național Anticorupţiei al RM supune consultării publice proiectul de lege pentru completarea articolului 269 Codul de procedură penală nr. 122-XV din 14 martie 2003. Propunerile pe marginea prezentului proiect,…

20.11.2012

CNA consultă, începând cu 07.11, modificarea şi completarea unor acte legislative

Centrul Național Anticorupţiei al RM supune consultării publice proiectul hotărîrii de Guvern despre aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 07.11.2012. Proiectul a fost elaborat cu scopul ajustării…

20.11.2012

CS consulta, incepind cu 14.11, Metodologia de stabilire a standardelor minime de calitate pentru serviciile public...

Cancelaria de Stat iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la aprobarea Metodologiei de stabilire a standardelor minime de calitate pentru serviciile publice şi a tarifelor pentru…

20.11.2012

CS consulta, incepind cu 16.11, modificari HG privind punerea în aplicare a unor acte legislative

Cancelaria de Stat iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1001 din 26 decembrie 2011”. Recomandările pe marginea proiectului în…

20.11.2012

CS consulta, incepind cu 16.11, Regulamentul evaluarea performanţei colective a subdiviziunii/autorităţii publice...

Cancelaria de Stat iniţiază consultarea publică a proiectului hotărârii de Guvern „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective a subdiviziunii/autorităţii publice". Recomandările pe marginea proiectului în cauză pot…

20.11.2012

MAI consultă, începînd cu 12.11, HG Acord prevenire şi stingere a incendiilor în natură în zonele de frontieră comu...

Ministerul Afacerilor Interne iniţiază, începînd cu 12 noiembrie 2012, consultarea publică a Proiectului HG "Cu privire la iniţierea negocierilor în vederea semnării Acordului privind prevenirea şi stingerea incendiilor în natură în…

20.11.2012

MAI initiază, începînd cu 12.11, elaborarea HG privind uniforma şi normele de echipare ale angajaţilor subdiviziuni...

Ministerul Afacerilor Interne aduce la cunoştinţa persoanelor şi instituţiilor interesate, că iniţiază procedura de elaborare a proiectului de Hotărîre de Guvern cu privire la uniforma şi normele de echipare ale…

14.11.2012