CNPGrupurile de lucruJustiţie şi drepturile omuluiEvenimenteMembrii CNP participă activ în procesul de creație legislativă

Membrii CNP participă activ în procesul de creație legislativă

17.08.2012
Membrii CNP participă activ în procesul de creație legislativă

IMG_1490Consiliului Național pentru Participare a desfășurat un atelier de lucru cu scopul eficientizarea implicării organizației în procesul de creație legislativă.

În data de 9 august, 2012 a avut loc Atelierul de Lucru privind procesul de creare legislativă, cu participarea  Consiliului Național pentru Participare (CNP) și reprezentanții  Ministerului Justiției și Cancelariei de Stat.

În cadrul atelierului de lucru, cu aportul reprezentanților Ministerului Justiției și Cancelariei de Stat, au fost discutate următoarele subiecte:

  • Prezentarea proceselor de elaborare și avizare a proiectelor de acte legislative și normative. Eficientizarea implicării societății civile în procesul de elaborare/ consultare a proiectelor de legi, etc. (așteptările Ministerului).

Raportor: Cristina Melnic, Șef al Direcției Generale Legislație a Ministerului Justiției

 

  • Prezentarea particularităților procesului de elaborare și coordonare a documentelor de politici publice și planificare strategică. Procesul de înaintare către Guvern, spre luarea deciziei, a documentelor de politici și a proiectelor de acte normative.

Raportor: Gheorghe Ursoi, Consultant principal Direcția politici, planificare strategică și asistență externă a Cancelariei de Stat

În urma discuțiilor au fost propuse următoarele acțiuni care ar eficientiza implicarea societății civile în procesul de creație legislativă:

Către Ministerul Justiției

·        Informarea reprezentanților societății civile privind poziția Ministerului Justiției vis-a-vis de propunerile expediate la cadrul normativ actual, inițiativele de elaborare a noilor acte normative sau recomandările la proiectele supuse consultărilor publice;

·        Diseminarea mai eficientă (inclusiv prin intermediul secretariatului CNP) a informației privind crearea grupurilor de lucru pentru elaborarea proiectelor de acte legislativ-normative;

·        Publicarea pe subpagina electronică a Ministerului Justiției destinată transparenței decizionale a tabelelor de divergență, urmare a finisării procesului de consultare publică a proiectelor respective sau expedierii acestora spre examinare Guvernului;

·        Expedierea către secretariatul CNP pentru expertiză juridică, a proiectelor de acte normative remise autorităților pentru avizare;

·        Pasarea pe sub-pagina electronică a Ministerului Justiției destinată transparenței decizionale a tuturor proiectelor remise spre examinare Guvernului.

Către Cancelaria de Stat

·        Reglementarea procedurii de înaintare la ședința Guvernului spre luarea deciziei a documentelor de politici și a proiectelor de acte normative;

·        Expedierea către secretariatul CNP pentru expertiză juridică, a proiectelor de documente de politici publice și planificare strategică, acte normative remise autorităților pentru avizare;

·        Transparentizarea procesului de circulație a proiectelor de acte normative în cadrul procesului de creație legislativă

·        Asigurarea că toate proiectele remise spre luarea deciziei la ședința de Guvern au trecut analiza ex-ante.IMG_1468

Reprezentanții instituțiilor sus menționate au salutat desfășurarea atelierului de lucru și au încurajat implicarea reprezentanților societății în procesul decizional, menționînd totodată asupra aducerii unor propuneri realiste și raționale.

Participanții la atelier au manifestat dorința de a organiza activități similare și pe viitor.