CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 18.05.2012

Opinia CNP, 18.05.2012

18.05.2012

Subiectele principale:

1. Dificultăţi în recepţionarea promptă a ordinii de zi (OZ) a şedinţei Cabinetului de Miniştri.

Prin cîteva adresări la rînd v-am informat că, s-a constituit o practică prin care CNP recepţionează OZ a Şedinţei Cabinetului de Miniştri şi documentele aferente fie că în ajunul Şedinţei, seara după ora 18.00 sau chiar în ziua în care are loc şedinţa. Acest fapt împiedică conlucrarea constructivă şi diminuează din calitatea intervenţiei CNP pe marginea subiectelor discutate la şedinţa Cabinetului de Miniştri. Aceasta este valabil în special în cazul chestiunilor anunţate pe OZ pentru care cerinţele transparenţei decizionale nu au fost respectate integral. 

Pentru şedinţa de astăzi, OZ şi materialele aferente au fost recepţionate pe data de 17.05.2012 la ora 17.30.OZ a fost modificată în ziua şedinţei la ora 11.00 cu introducerea a noi subiecte. OZ a mai fost modificată la ora 13.00 cu includerea subiectelor noi.

Dle Prim-ministru vă propunem să emiteţi o dispoziţie prin care un grup de lucru cu participarea preşedintelui şi un coordonator de grup din CNP împreună cu şeful Cabinetului Prim-ministrului şi responsabilul de la Cancelaria de Stat vor căuta soluţii şi mecanisme practice pentru asigurarea în timp util a OZ Şedinţelor Cabinetului de Miniştri şi a materialelor aferente în termeni utili, preferabil cu cel puţin 2 zile lucrătoare.

Ca posibilă soluţie propunem expedierea  listei subiectelor preconizate a fi incluse în OZ (în practica anilor 2007-08, OZ se expedia vineri), însoţita cu materialele disponibile pentru o parte din chestiunile propuse asupra cărora există certitudinea examinării. Pe parcursul următoarelor zile, se va expedia OZ finalizată cu restul chestiunilor şi materialele relevante.

2. Subiectul nr. 16 (devenit Pt.20 după modificare a agendei la ora 11.00) Cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea  şi completarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice

3.  Subiectul nr. 11 (devenit Pt.15 după modificare a agendei la ora 11.00)  Pentru modificarea punctului 48 al Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.187 din  20 februarie 2008

4. Unele proiecte de legi şi acte normative nu se încadrează integral în procedura de transparenţa decizională.