CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 03.10.2012

Opinia CNP, 03.10.2012

03.10.2012

Vă aducem la cunoştinţă opinia preşedintelui CNP, în baza consultărilor cu coordonatorii grupurilor de lucru ale CNP şi cu membrii CNP, în privinţa unor proiecte de legi şi acte normative de pe ordinea de zi (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 03.10.2012.

În opinia noastră toate avizele la iniţiativa legislativă a deputaţilor trebuie să parcurgă obligatoriu procedură de transparenţă decizională. Salutăm includerea cerinței privind transparența și consultarea inițiativei legislative în Avizul la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (subiectul 7).

Însă rămânem îngrijorați de faptul că unele subiecte de importanță, precum modificarea și completarea Legii privind piața produselor petroliere, modificarea Legii privind administrația publică locală, nu sunt incluse in proiectul public al ordinii de zi, ci sunt introduse suplimentar în ziua ședinței, uneori fără respectarea principiului de transparență decizională.

1.1 Subiectul 10 Cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii

Considerăm că este necesar de introdus în document un punct obligatoriu care specifică:

  1. Structura Studiului de fezabilitate pentru lucrările achiziționate in licitațiile publice,
  2. Structura devizelor de cheltuieli la faza de Studiu de fezabilitate pentru obiectele construite.

Justificare:

  • în lipsa acestora se prezintă si câștiga proiecte nejustificate conform unor cerințe stricte si indicatori clari de performanță, deci pasibile corupției;
  • proiectul de execuție (prezentat la această fază de licitație) adeseori nu conține explicații de ce trebuie construit din banii publici anume așa fel de obiect/infrastructură;
  • este o practica uzuală obligatorie in țările UE;
  • aceste cerințe pot fi specificate după Specificaţii Tehnice (F4.3) din Anexă la Document.