CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 11.09.2013

Opinia CNP, 11.09.2013

11.09.2013

Regretăm completarea (OZ) a Cabinetului de Miniştri din 11.09.2013 cu o oră înaintea şedinţei cu 12 subiecte suplimentare, inclusiv: nr. 32 Cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe semestrul II al anului 2013, nr. 34-41 un șir de regulamente din domeniul mediului și protecției apelor, nr. 42 Cu privire la Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică şi Serviciul raional/municipal de asistenţă psihopedagogică și nr. 43 Privind modificarea pct.4 a proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la încheierea unui contract şi alocarea mijloacelor financiare.

Subiectele principale:

1.1 Subiectul Nr. 3 Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului   nr. 945 din 20 august 2007 (actualizarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării)

Susţinem de principiu aprofundarea politicii de privatizare avînd ca obiectiv: 1) atragerea investiţiilor private, inclusiv externe, 2) stimularea competitivităţii. Totodată, considerăm că decizia individuală de privatizare trebuie bazată pe raţionamentul economic şi social justificat, în special în cazul domeniilor în care proprietățile şi întreprinderile supuse privatizării deţin poziţiile de monopol sau poziţia dominantă (a se vedea mai jos: produse de tutun, depozitare cereale, livrare energie electrică, servicii aeriene, servicii aeroportuare, telefonie fixă, sectorul bancar). Procedura de privatizare trebuie să fie conformă cu cele mai bune practici şi standarde internaţionale în domeniul privatizării, şi să decurgă în condiţiile de maximă transparenţă, corectitudine pentru interesul public în evaluare a valorii proprietăţilor, şi egalitate de participare a tuturor actorilor interesaţi în procesul de privatizare. 

1.2 Subiectul Nr.5 Pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice prin dialog competitiv

Nr. 6 Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind procedura de negociere

Nr.7 Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind sistemul dinamic

Nr.8 Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică

Susţinem aprobarea întregii legislaţii secundare pentru aplicarea coerentă a legii cu privire la achiziţiile publice. Recomandăm introducerea practicii obligatorii de utilizare a platformelor electronice pentru reflectarea întregului proces de licitaţii publice. Solicităm excluderea cerinţei de înregistrare, certificare şi logare specială în platforma electronică a licitaţiilor publice pentru a vizualiza întreagă informaţia de bază privind licitaţiile publice. Recomandăm evitarea practicii de percepere a taxei de accesare a informaţiei privind licitaţiile publice.

1.3 Subiectul Nr. 9 Pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea articolului 15 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (reintroducerea cotei 0 la venitul persoanelor juridice, sau venitul corporativ. Actualmente, cota este de 12%. Cota 0 a existat in perioada 1 ianuarie 2008 - 31 decembrie 2011).

Nu susținem inițiativa legislativă a deputaţilor.

Politica fiscală matură şi responsabilă privind impozitul pe venit (impozit directe) stabileşte o cotă rezonabilă cît pentru mediul corporativ aţît şi pentru persoanele fizice. Evidenţe din economiile în procesul de dezvoltare practică o cotă mai redusă decît media ţărilor UE sau OECD, însă doar zonelor off-shore este caracteristică cota zero.

Recomandăm menţienrea, de principiu, a cotei zero la impozitul corporativ, la nivelul comptetitiv de cel mult 10%.

1.4 Subiectul Nr. 20 Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic

Salutăm aprobarea cadrului normativ în domeniul gestionării și protecției apelor de suprafață.

Recomandăm includerea a încă unui reprezentant al societății civile in comitetul districtului bazinului hidrografic, aceasta fiind unică posibilitate de implicare a regiunii transnistrene in activitatea Comitetului in cazul Nistrului.

 

Textul integral al opiniei poate fi consultat mai jos:


Documente anexe