CNPŞedinţe de GuvernOpinia CNP, 16.10.2013

Opinia CNP, 16.10.2013

16.10.2013
Regretam faptul ca 13 subiecte de substanță, inclusiv proiectele ce țin de răspunderea disciplinară a judecătorilor (15), integritatea actorilor justiției (16), testarea integrității profesionale (17),  salarizarea judecătorilor (18), dreptul judecătorilor la pensie de asigurări sociale (19), precum și amendamente la trei acorduri de asistență între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul SUA, au fost incluse pe agendă cu două ore și cu o oră înainte de ședință. Această practica devine deja tradiționala, complică monitorizarea transparenței în procesul decizional, reduce încrederea societății civile și potențialul cooperării pentru îmbunătățirea transparenței și calități acestui proces. În special, proiectele ce țin de integritatea, răspunderea disciplinară și salarizarea actorilor justiției au fost plasate pentru consultare în decembrie 2012, au generat discuții în societate și recomandări din partea CNP. Nu avem oportunitatea să verificăm în ce măsură au fost consultate aceste recomandări și reflectate îngrijorările societății în proiecte finale.

Subiectele principale:

1.1. Subiectul Nr. 7 Cu privire la modificarea Regulamentului privind vînzarea acţiunilor proprietate publică la Bursa de Valori, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008 (extinderea pînă la 30 de zile a perioadei de plasare a comunicatului informativ)

Susţinem extinderea de la 20 la 30 de zile a perioadei de plasare a comunicatului informativ privind vînzarea acţiunilor proprietate publică. Totodată, formulăm o serie de recomandări absolut necesare de fortificare a transparemnţei procedurii de privatizare, inclusiv prin Bursa de Valori. În acest copntext reiterăm Opinia CNP din 11.09.2013 la subiectul nr. 3 în care recomandăm extinderea perioadei, dar şi asigurarea exigenţelor mai mari pentru transparenşa procedurii de privatizare. 

1.2. Subiectul Nr. 3 (scos de pe agenda) Privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Sustinem modificarile propuse ce tin de sancţionarea consumatorului de servicii ale pornografiei infantile, sancţionarea accesului neautorizat informaţional, extinderea măsurilor de investigaţii speciale asupra infracţiunilor sexuale cu copii, pornografiei infantile.

Consideram necesara o consultare mai larga si analiza impactului regulator privind urmatoarele modificari propuse, care au putea avea un impact major asupra mediului de afaceri si a libertatii de exprimare in internet:

  • Conservarea rapida a datelor informatice (dispusa de procuror pe un termen de pana la 90 de zile, poate fi prelungita o singura data pe o durata de pana la 90 de zile).
  • Blocarea, folosind metodele si mijloacele tehnice necesare, accesului la toate paginile web care contin materialele interzise de legislatia in vigoare, incluse in liste speciale, elaborate si periodic reinoite de catre Ministerul Afacerilor Interne (Art VII, Legea privind prevenirea si combaterea criminalitatii informatice, art.7 i))
  • Obligarea providerilor de a prezenta datele cu caracter personal despre utilizatori; impovararea acestora cu functii straine lor de stocare, monitorizare, descifrare si transmitere a datelor organelor legii, precum si de identificare a infractorilor (Art VI, Codul contraventional, art. 2471 d, f, g, h)

Aceste măsuri necesită o precizare mai clară asupra infracţiunilor aplicate. Redacţia actuală conferă o discreţia foarte largă pentru aplicare. Dacă scopul legii este combaterea pornografiei infantile, atunci, proiectul de lege trebuie reformulat în sensul îngust al legii.

Salutam scoaterea subiectului de pe agenda pentru o consultare cu stakeholderii si societatea civila.


Opinia integrala o puteti consulta mai jos.


1.1. Subiectul Nr. 7 Cu privire la modificarea Regulamentului privind vînzarea acţiunilor proprietate publică la Bursa de Valori, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.145 din 13 februarie 2008 (extinderea pînă la 30 de zile a perioadei de plasare a comunicatului informativ)

 

Susţinem extinderea de la 20 la 30 de zile a perioadei de plasare a comunicatului informativ privind vînzarea acţiunilor proprietate publică. Totodată, formulăm o serie de recomandări absolut necesare de fortificare a transparemnţei procedurii de privatizare, inclusiv prin Bursa de Valori. În acest copntext reiterăm Opinia CNP din 11.09.2013 la subiectul nr. 3[i] în care recomandăm extinderea perioadei, dar şi asigurarea exigenţelor mai mari pentru transparenşa procedurii de privatizare. [i] Politica de privatizare are ca obiectiv: 1) atragerea investiţiilor private, inclusiv externe, 2) stimularea competitivităţii. Totodată, considerăm că decizia individuală de privatizare trebuie bazată pe raţionamentul economic şi social justificat, în special în cazul domeniilor în care proprietățile şi întreprinderile supuse privatizării deţin poziţiile de monopol sau poziţia dominantă (a se vedea mai jos: produse de tutun, depozitare cereale, livrare energie electrică, servicii aeriene, servicii aeroportuare, telefonie fixă, sectorul bancar). Procedura de privatizare trebuie să fie conformă cu cele mai bune practici şi standarde internaţionale în domeniul privatizării, şi să decurgă în condiţiile de maximă transparenţă, corectitudine pentru interesul public în evaluare a valorii proprietăţilor, şi egalitate de participare a tuturor actorilor interesaţi în procesul de privatizare. 

Hotărîrea Cabinetului de Miniştri din 11.09.2013 prevede: Transmiterea în sectorul privat a acţiunilor şi proprietăţilor statului în peste 100 de întreprinderi prin procedura de privatizare. Agenţia pentru Proprietatea Publică va gestiona procesul de privatizare care se va desfăşura prin vînzarea la Bursa de Valori sau prin vînzare prin licitaţie cu strigare. Printre cele mai importante proprietăţi publice reţinem:

A) în domeniul agro-industrial: 1) Barza Albă (100% cota statului, 135 mln lei capital social), 2) Aroma (100%, 68 mln lei), 3) Fabrica de fermentare a vinului Orhei (95%, 18 mln lei), 3) Vinuri Ialoveni (79,6%, 67 mln lei), din care cu poziţia dominantă în industria produselor de tutun 4) Tutun-CTC (90%, 1,2 mlrd lei), din care cu poziţia dominantă în infrastructura depozitării cerealelor: 5) Combinatul de cereale (79,6%, 1,2 mlrd lei), 7) Cerealproiect (60%, 0,09 mln lei), 8) Celeare-Flor (83% cota statului, 18 mln lei). 

B) în domeniul industriilor: din care cu poziţia de monopol natural în infrastructura livrării energiei electrice: 1) Reţele Electrice Nord (100%, 1003,6 mlrd lei), 2) Reţele Electrice Nord-Vest (100%, 1003,6 mlrd lei), din care cu poziţia influentă în producerea energiei electrice: 3) Centrala Electrică Nord (100%, 117 mln lei), 4) Nodul Hidroenergic Costeşti (16 mln lei), şi altele: 5) Uzina Giuvaier (17 mln lei), 6) Floare-Carpet (59,5%, 60,8 mln lei),

C) în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor: din care cu poziţia dominantă în prestarea serviciilor aeriene: 1) Air Moldova (718 mln lei) ocupînd peste 65% din serviciile aeriene de pe aeroportul Internaţional Chişinău, din care cu poziţia de monopol în prestarea serviciilor aeroportuare: 2) Aeroport Catering, Aeroport Handling, Centrul aeronautic de instruire (100%, 5, 2 şi 14 mln lei respectiv), din care cu poziţia de monopol natural şi dominantă în serviciile de telefonie fixă: 7) Moldtelecom (100% cota statului, 984 mln lei),şi altele: 3) Drumuri-Cahul, Rîşcani, Soroca, Ialoveni, Cimişlia, Orhei, Criuleni, Căuşeni, Bălţi, Edineţi, Străşeni,

D) în domeniul bancar cu poziţia influentă: 1) Banca de Economii (33.33%, 197,5 mln lei), 2) EuroCreditBanc (21.02%, 108 mln lei).

E) în domeniul hotelier: 2) Hotelul Chişinău (60%, 1,4 mlrd), 3) Hotelul Jolly Alone (34%, 24 mln lei E) în domeniul farmaceutic: 1) Farmaco (94,6%, 24 mln lei).

F) în domeniul culturii: 1) Circul din Chişinău (83.32%, 69.8 mln lei), 2) Combinatul Poligrafic (42 mln lei), 3) Tipografia Centrală (24 mln lei), 4) Agenţia de Impresariat (63 mln lei), 5) Cinematografele din Făleşti, Glodeni, Leova, Teleneşti, etc.  

Documente anexe

Prezentare Video